Tuesday, 19 March 2019

JADUAL WAKTU PT3 2019

TUGASAN, UJIAN LISAN BERTUTUR, TILAWAH DAN HAFAZAN


UJIAN LISAN MENDENGAR

UJIAN BERTULIS
Wednesday, 6 February 2019

PERTANDINGAN MTQSS PERINGKAT SMSAAB 15/2/19JOM SERLAHKAN BAKAT ANTUM!!
TERBUKA KEPADA SEMUA PELAJAR SMSAAB!!!
JOM DAFTAR SEKARANG DI SINI


SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN:
SYARAT-SYARAT DAN TATACARA PERTANDINGAN MTQSS (ACARA: TILAWAH AL-QURAN)

SYARAT-SYARAT DAN TATACARA PERTANDINGAN MTQSS (ACARA: TILAWAH AL-QURAN)

1. Pertandingan terbuka kepada semua pelajar SMSAAB 2019

2. Masa bagi setiap peserta ialah 8 minit

3. Bacaan setelah tempoh 8 minit berakhir tidak akan diberi markah.

4. Peserta boleh memulakan bacaan setelah isyarat diberikan oleh juru acara.Masa akan mula dikira bermula daripada peserta membaca isti'azah dan basmalah.  

5. Pada minit ke-6, loceng pertama akan dibunyikan setelah peserta sampai kepada waqaf/ peserta berhenti membaca.

6. Loceng kedua akan dibunyikan pada minit ke-8 menandakan masa yang diberikan telah tamat. 

7. Peserta yang tidak muncul pada gilirannya setelah 3 kali dipanggil oleh juruacara boleh dibatalkan penyertaan (menurut budi bacara ketua hakim)

8. Riwayat & Toriq Bacaan: peserta dikehendaki membaca mengikut riwayat Hafs Toriq Syathibi sahaja. 

9. Peserta hendaklah memakai seragam sekolah yang kemas dan lengkap.

10. Acara ini akan dihakimi berdasarkan 4 bahagian berikut: Tajwid (40 markah), Tarannum (25 markah), Fasohah (20 markah) & Suara (15 markah).

11. Ayat pilihan yang akan diundi adalah seperti berikut:

Peserta Banin:
Peserta Banat:

SYARAT-SYARAT DAN TATACARA PERTANDINGAN MTQSS (ACARA: HAFAZAN AL-QURAN)

SYARAT-SYARAT DAN TATACARA PERTANDINGAN MTQSS (ACARA: HAFAZAN AL-QURAN)

1. Pertandingan terbuka kepada semua pelajar SMSAAB 2019 dengan dua kategori; kategori banin dan kategori banat. 

2. Cabutan soalan undian hafazan hendaklah dilakukan di hadapan hakim fatih dan munabbih di tempat pertandingan.

3. Bentuk ujian: Setiap peserta diuji bacaan Al-Quran secara hafaz dengan lisan, melalui Surah Al-Fatihah dan beberapa surah yang ditetapkan, dengan lancar serta mengambil kira hukum-hukum tajwid, fasohah dan suara.

4. Setiap peserta acara hafazan Al-Quran kategori sekolah menengah diwajibkan menjawab lima soalan daripada set soalan yang dipilih. 

5. Senarai surah-surah hafazan untuk pertandingan kali ini ialah:
-Surah As-Sajdah
-Surah Yaasin
-Surah Al-Mulk
-Surah Nuuh
-Surah Al-Insaan

6. Peserta yang tidak muncul pada gilirannya setelah 3 kali dipanggil oleh juruacara boleh dibatalkan penyertaan (menurut budi bacara ketua hakim)

7. Peserta hendaklah memakai seragam sekolah yang kemas dan lengkap.

8. Contoh soalan:
-Sila sambung bacaan saya kemudian teruskan bacaan anda (kemudian hakim Fatih membaca isti'azah, basmalah dan 2 ayat daripada surah As-Sajdah)

-Sila ulang bacaan saya, kemudian teruskan bacaan anda (kemudian hakim Fatih  membaca ayat 9 daripada Surah Yaasin)

-Sila baca dari awal surah Al-Insaan.

8. Peserta yang tidak dapat menyambung bacaan hakim Fatih dalam set soalan yang dipilih, maka ujian tersebut boleh ditamatkan dengan 'Sodaqollahul'aziim'.

9. Soalan pertandingan hafazan ini adalah sulit. Peserta diminta memilih satu sampul yang menentukan set soalannya, kemudian menyerahkan sampul tersebut kepada hakim Fatih.

10. Masa bacaan: Setiap peserta dikehendaki menghafaz ayat-ayat atau surah-surah yang ditentukan dalam jangka masa 8 minit (tidak termasuk masa yang diambil oleh hakim Fatih dan Munabbih).

11. Hakim Fatih boleh menamatkan bacaan peserta jika beliau tidak dapat membaca dengan lancar dalam mana-mana soalan yang dikemukakan kepadanya, jika difikirkan perlu.

12. Bentuk bacaan: peserta dikehendaki menghafaz mengikut bacaan tadwir sahaja.

13. Acara ini akan dihakimi berdasarkan 4 bahagian berikut: Hafaz & Lancar (40 markah), Tajwid (30 markah), Fasohah (20 markah) & Suara & Gaya (10 markah).

SYARAT-SYARAT DAN TATACARA PERTANDINGAN MTQSS (ACARA: SYARAHAN AGAMA)

SYARAT-SYARAT DAN TATACARA PERTANDINGAN MTQSS (ACARA: SYARAHAN AGAMA)

1. Pertandingan terbuka kepada semua pelajar SMSAAB 2019

2. Peserta yang tidak muncul pada gilirannya setelah 3 kali dipanggil oleh juru acara boleh dibatalkan penyertaan (menurut budi bicara ketua hakim)

3. Sebelum hari pertandingan, peserta boleh bersedia dengan kesemua tajuk-tajuk di bawah: 
-Penghayatan Hari Kebangkitan Menjana Insan Berkualiti
-Keikhlasan Beribadah Pemangkin Jati Diri Ummah
-Remaja Berakhlak Aset Kegemilangan Negara
-Menutup Aurat Mengangkat Martabat

(contoh isi dan rangka teks bagi tajuk-tajuk di atas boleh dirujuk di bahagian bawah post ini)

4. Pada hari pertandingan, peserta akan mencabut undian tajuk syarahannya apabila gilirannya sampai. 

5. Nombor giliran dan undian tajuk yang diperolehi tidak boleh ditukar dengan peserta lain.

6. Masa bagi setiap peserta ialah 7 minit merangkumi; 
-masa persediaan selama: 2 minit
-masa menyampaikan syarahan: 5 minit

7. Isi syarahan setelah tempoh 5 minit berakhir tidak akan diberi markah.

8. Masa mula dikira bermula setelah tajuk syarahan diumumkan dan peserta berada di meja persediaan.

9. Loceng pertama akan dibunyikan sekali menandakan masa 2 minit untuk mencari isi bermula.

10. Loceng kedua akan dibunyikan sekali pada minit ke-2 menandakan masa yang diberikan untuk mencari isi telah tamat.

11. Loceng ketiga akan dibunyikan sekali menandakan masa untuk menyampaikan syarahan bermula. 

12. Loceng keempat akan dibunyikan sekali menandakan masa untuk menyampaikan syarahan berbaki satu minit sahaja lagi.

13. Loceng kelima akan dibunyikan 2 kali menandakan tempoh untuk menyampaikan syarahan telah tamat.

14. Ketua Hakim hendaklah memberi taklimat kepada juru acara agar membacakan tajuk syarahan yang diundi oleh setiap peserta, selepas peserta berada di meja persediaan.

15. Peserta boleh diberhentikan serta merta oleh ketua hakim, dan markah tidak akan diberi jika menyentuh isu-isu sensitif seperti serangan peribadi, perkauman atau hasutan.

16. Peserta tidak dibenarkan membawa apa-apa kertas catatan luar kecuali kertas yang disediakan oleh penganjur sahaja.   

17. Peserta hendaklah memakai seragam sekolah yang kemas dan lengkap.

18. Syarahan hendaklah mengandungi minimum 3 isi.

19. Isu semasa/ data/ contoh hendaklah yang terkini (3 tahun ke belakang)

20. Acara ini akan dihakimi berdasarkan 4 bahagian berikut: Isi (40 markah), Penyampaian (40 markah), & Bahasa (20 markah). 

ISI
-isi yang tepat & logik
-kupasan syarahan mengandungi isi, huraian, contoh/ fakta/ data/ isu semasa/ sirah, penekanan isi, nas Al-Quran atau hadith beserta terjemahannya

-pemarkahan bahagian isi adalah seperti berikut:
isi 2 markah
huraian 2 markah
contoh/ fakta/data/ isu semasa/ sirah 2 markah
penekanan isi 2 markah
nas Al-Quran atau hadith 2 markah
terjemahan nas Al-Quran atau hadith 2 markah 
JUMLAH: 12 markah X 3 isi = 36 markah

jika ada isi keempat yang lengkap, maka akan ditambah lagi 4 markah
JUMLAH 36 + 4 = 40 markah


PENYAMPAIAN: 

-pendahuluan (basmalah, salam, pujian kepada Allah, selawat kepada Rasulullah)
-tajuk syarahan (definisi atau huraian tajuk)
-3 isi syarahan
-membaca isti'azah / basmalah ketika membaca nas Al-Quran
-kesimpulan (cadangan/ rumusan/ saranan)
-penutup & salam
-penyampaian yang meyakinkan
-lancar
-tidak membaca nota persediaan
-gaya yang bersesuaian
-fasih sebutan
-intonasi yang sesuai

BAHASA
-bahasa yang baik, jelas & mudah difahami
-bahasa yang sesuai, tepat dengan isi dan tidak menyinggung mana-mana pihak
-nas Al-Quran mesti dibaca dengan bertajwid dan tepat barisnya 


TATACARA PERTANDINGAN:
1. Pengacara memanggil peserta mengikut giliran yang diperolehi

2. Peserta pergi ke meja hakim untuk mengambil satu sampul surat berisi tajuk syarahan

3. Satu salinan tajuk diberikan kepada juru acara, satu salinan diberikan kepada hakim isi dan satu salinan lagi dibawa oleh peserta ke meja persediaan untuk rujukan peserta.

4. Juru acara membacakan tajuk syarahan. Loceng pertama akan dibunyikan sekali menandakan masa 2 minit untuk mencari isi bermula.

5. Peserta diberikan masa 2 minit untuk mencari isi bagi tajuk yang diundi olehnya. Peserta diberikan kertas 1/4 A4.

6. Loceng kedua akan dibunyikan sekali pada minit ke-2 menandakan masa yang diberikan untuk mencari isi telah tamat.

7. Loceng ketiga akan dibunyikan sekali menandakan masa untuk menyampaikan syarahan bermula. 

8. Loceng keempat akan dibunyikan sekali menandakan masa untuk menyampaikan syarahan berbaki satu minit sahaja lagi.


9. Loceng kelima akan dibunyikan 2 kali menandakan tempoh untuk menyampaikan syarahan telah tamat.

-----------------------------

contoh isi atau rangka teks bagi tajuk-tajuk yang akan dipertandingkan. (pelajar digalakkan mencari isi-isi lain)

TAJUK: MENUTUP AURAT MENGANGKAT MARTABAT
 


TAJUK: Penghayatan Hari Kebangkitan Menjana Insan Berkualiti
TAJUK: Keikhlasan Beribadah Pemangkin Jati Diri Ummah
TAJUK: Remaja Berakhlak Aset Kegemilangan Negara
Friday, 28 December 2018

KAWASAN LARANGAN MEROKOK 2019

Ramai dah tahu bahawa kerajaan telah mengisytiharkan restoran dan premis makanan terbuka sebagai kawasan larangan merokok bermula 2019. Baru-baru ini juga, kementerian membuat pengumuman bahawa perokok hanya dibenarkan untuk merokok apabila jaraknya 3 meter atau 10 kaki daripada restoran atau kedai makan.
Mungkin ramai yang keliru tentang sempadan 3 meter yang ditetapkan. Maka, KKM telah mengeluarkan infografik bagi membantu orang awam memahami dengan lebih jelas kawasan yang diwartakan sebagai kawasan larangan merokok.
Jadi, jom kita semak infografik tersebut.

KAWASAN LARANGAN MEROKOK YANG DIWARTAKAN
BERMULA 2019

1. Rumah Kedai
Bagi kedai makan yang terletak dalam rumah kedai, jarak 3 meter ini bermula dari sempadan premis tersebut hingga ke jarak 3 meter di sisinya, termasuklah ruang pejalan kaki dan kawasan tempat parking, seperti yang kita boleh tengok dalam rajah di bawah ini.
Kawasan larangan merokok 2019
2. Tempat Makan Terbuka
Sekiranya restoran atau kedai makan tersebut turut menyediakan tempat makan terbuka, maka kawasan larangan merokok juga meliputi kawasan terbuka tersebut. Kalau dilihat dari infografik ini, jarak 3 meter dikira dari lingkungan kerusi dan meja makan yang paling luar.
3. Gerai Makan
Begitu juga halnya dengan keadaan di gerai-gerai makan. Jarak 3 meter bukan saja dikira dari gerai, tetapi 3 meter dari kerusi dan meja yang disediakan.
kawasan larangan merokok
4. Food Truck 
Food truck atau gerai makanan juga begitu.
5. Restoran Atas Tanah Lot
Bagi restoran yang terletak di atas tanah lot, keseluruhan kawasan dalam perimeter lot tersebut adalah kawasan larangan merokok. Jadi tak kiralah makan di luar atau dalam, kedua-duanya tetap tak boleh merokok kalau kita lihat dari rajah di bawah ini.
kawasan larangan merokok
6. Kedai Makan Dalam Sungai
Kedai makan dalam sungai ni mungkin ada yang rasa pelik, tapi memang ada di Malaysia. Konsepnya ala-ala berkelah gitu. Kalau google, antaranya terletak di Kemensah, Gerik, dan Baling Kedah.
Apapun, kedai begini pun tak terlepas daripada kawasan larangan merokok juga ya.
7. Kenderaan
Tempat makan dalam kenderaan seperti kantin dalam KTM, ERL serta bot-bot cruise juga diisytihar sebagai kawasan larangan merokok sepenuhnya.
8. Kedai Makan Atas Awan
Akhir sekali, yang ni gambarnya mungkin melucukan sedikit. Mungkin maksudnya kedai makan atas awan macam restoran di KL Tower agaknya. Korang rasa?

23 KAWASAN LARANGAN MEROKOK YANG TELAH DIWARTAKAN DI BAWAH PERATURAN KAWALAN HASIL TEMBAKAU

Bagi yang tak tahu, restoran bukanlah satu-satunya tempat yang tak dibenarkan merokok. Sebenarnya Malaysia telahpun mengisytiharkan 23 kawasan larangan merokok mengikut Peraturan Kawalan Hasil Tembakau. 2 daripadanya baru dikuatkuasakan, iaitu Bangunan Parlimen dan premis / kedai makan terbuka.
Maka, kesemua 23 kawasan larangan merokok kini adalah:
 1. Di dalam pusat hiburan atau teater, kecuali pub, disko, kelab malam atau kasino, pada bila-bila masa apabila tempat itu dibuka kepada orang awam
 2. Di mana-mana kawasan hospital atau klinik
 3. Di dalam lif atau tandas awam
 4. Di dalam tempat makan atau kedai berhawa dingin
 5. Di dalam kenderaan awam atau hentian pengangkutan awam
 6. Di dalam mana-mana bangunan yang dinyatakan oleh menteri melalui pemberitahuan dalam warta bawah peraturan 22
 7. Di dalam mana-mana lapangan terbang
 8. Di dalam mana-mana premis kerajaan
 9. Di mana-mana kawasan yang digunakan bagi apa-apa aktiviti perhimpunan di dalam sesuatu bangunan selain bangunan kediaman atau persendirian
 10. Di mana-mana kawasan di dalam suatu institusi pendidikan atau institusi pendidikan tinggi
 11. Di mana-mana kawasan di dalam suatu taman asuhan kanak-kanak
 12. Di dalam mana-mana bas sekolah
 13. Di mana-mana tingkat yang mempunyai kaunter perkhidmatan di dalam bangunan bank atau institusi kewangan, Telekom Malaysia Bhd, Tenaga Nasional Bhd. dan Pos Malaysia Bhd.
 14. Di dalam mana-mana kawasan di dalam kompleks membeli-belah
 15. Di mana-mana kawasan di dalam suatu stesyen minyak
 16. Di mana-mana kawasan di dalam suatu stadium, kompleks sukan, pusat kecergasan atau gimnasium
 17. Di dalam mana-mana bangunan atau tempat awam yang digunakan untuk tujuan keagamaan
 18. Di mana-mana kawasan di dalam suatu perpustakaan
 19. Di mana-mana kawasan di dalam kafe internet
 20. Di mana-mana kawasan di dalam suatu tempat latihan khidmat negara
 21. Di dalam mana-mana tempat kerja berhawa dingin dengan suatu sistem hawa dingin berpusat
 22. Bangunan Parlimen
 23. Di mana-mana restoran dan kedai makan terbuka

SEMOGA DIKUATKUASAKAN DENGAN SERIUS!

Peraturan larangan merokok ini bakal dikuatkuasakan Januari tahun depan. Menurut undang-undang, sesiapa yang melanggarnya boleh didenda tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak melebihi dua tahun.
Orang awam pun perlu lebih alert supaya kita dapat memahami hak masing-masing. Kalau ramai-ramai bantah, mungkin perokok pun ‘segan’ nak merokok di tempat larangan yang telah diwartakan ini. Tapi kalau tak ada tindakan daripada pihak berkuasa mahupun orang ramai, tentulah mereka tetap selamba merokok walaupun telah dilarang, kan?
*Sumber infografik: Kementerian Kesihatan Malaysia