Friday, 29 January 2016

SASARAN KECEMERLANGAN PT3 & SPM

Sasaran Kecemerlangan Tingkatan 3/PT3

Sasaran Kecemerlangan Tingkatan 5/SPM


Ruang TOV, take off value adalah nilai yang diambil daripada keputusan Peperiksaan Akhir Tahun (PAT) sesi tingkatan sebelum ini. Misalannya calon PT3 mengambil nilai TOV ini menggunakan PAT tingkatan dua. Manakala calon SPM mengambil nilai TOV daripada PAT tingkatan empat.

Adalah digalakkan perbincangan bersama anak-anak bersama ibubapa bagi mengenalpasti target pencapaian SPM 2016, melalui ruang ETR atau End Target Result.

Keputusan ini boleh diperoleh daripada slip peperiksaan tahun lepas yang telah diberikan semasa hari prestasi atau melalui, online Sistem Pengurusan Sekolah. Key in ic parents di ewaris: http://my01.awfatech.com/aabangi/sps/ewaris/

Perbincangan boleh dilakukan bersama guru subjek melalui kerani dengan membuat temujanji bersama guru berkenaan.

No comments:

Post a Comment